El Üstünlükleri

Poker elleri aşağıdaki sıralamaya göre derecelendirilir.

1. Royal Straight Flush (Floş Royal)


Floşlar arasında en iyisidir. On, Vale, Kız, Papaz ve As. Bunların hepsi aynı türden olmalıdır.

2. Straight flush (Floş)


Ardışık 5 karttan oluşur. Kartların hepsi aynı türdendir.

3. Four of a kind (Kare)


Aynı numaralı karttan 4 tane olması halidir.

4. Full house (Full)


Aynı numaralı karttan üç tane ve başka bir karttan aynı muralı iki tane olması halidir.

5. Flush (Renk)


Aynı türden 5 kartın olması hali. Kartlar kent yapmıyor.

6. Straight (Kent)


Ardışık 5 karttan oluşan el. Kartlar farklı türden.

7. Three of a kind (Üçlü)


Aynı numaralı karttan üç tane olması hali.

8. Two pairs (Doper)


İki ayrı, aynı numaralı karttan iki tane olması hali.

9. One pair (Per-Çiftli)


Aynı numaralı karttan iki tane olması hali.

10. High card (Yüksek kart)


Birbiriyle ilgisi olmayan beş kartın olması hali. Tek avantajı sahip olduğu en yüksek karttır.

Texas Hold'em'e Yeni Başlayanlar rehberi
Omaha'ya yeni başlayanlar rehberi
Çok Masalı Turnuvalara Yeni Başlayanlar rehberi
Düşük Limitli Texas Holdem rehberi